FLOMAT – подови, рунички, плочки – специализиран магазин

FLOMAT – подови, рунички, плочки – специализиран магазин

Предлагаме пълна гама от рунички (входни, промишлени, басейнови, стълбови, сянкови, засаждащи и др.), килими, антисколежни и означаващи ленти, подложки и решетки, промишлени подови и подложки (гумени, пластмасови) и много други. Малко, голямо и индивидуално производство, монтаж, поставяне, специализирано консултиране.

В момента са активни в следните държави

Подготвяме


FLOMAT - floors, mats, tiles - specialized dealer

FLOMAT - floors, mats, tiles - specialized dealer

We offer a comprehensive range of mats (entrance, industrial, poolside, stair, shading, grassing, etc.), carpets, anti-slip and marking tapes, floor boards and grids, industrial floors and floorings (rubber, plastic) and many more. Retail, wholesale, custom manufacturing, assembly, laying, expert advice.

We are currently active in these countries

We are preparing